Huur en beheerHuurvoorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Om dit te verifiëren hebben wij een aantal gegevens van u nodig;


Financiële voorwaarden

Als verhuurder/beheerder moeten wij wel enkele vragen stellen over de financiële mogelijkheden. Wij moeten u beschermen tegen te hoge lasten ten opzichte van uw inkomen en de eigenaar moet zekerheid krijgen dat hij wel zijn huur ontvangt.


Inkomensgegevens

Afhankelijk van de verdere omstandigheden wordt er normaliter een inkomenseis gesteld van 2,5 maal uw inkomen ten opzichte van de kale huurprijs.


Werkgeversverklaring

Deze verklaring dient origineel en van recente datum te zijn.


Huurdersverklaring

Indien u momenteel een woning huurt, vragen wij om een verklaring van uw huidige verhuurder.


Waarborgsom

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan twee maand kale huur. Wanneer de woning in correcte staat opgeleverd wordt bij het beëindigen van de huur wordt deze geretourneerd.


Administratiekosten

De inschrijving bij ons kantoor is kosteloos. Wanneer wij van u een zoekopdracht krijgen kunnen hier kosten voor in rekening gebracht worden. Uiteraard wordt dit vooraf met u besproken.