Verhuur

De juiste partner voor verhuur van uw (zakelijk) vastgoed

Er zijn vele mogelijkheden om uw vastgoed te verhuren. Maar heeft u ook de juiste partner? Huur & Beheer van Ommen biedt u de zekerheid van een professionele dienstverlening.

 

 • Uitgebreid netwerk in regio Kampen en Zwolle
 • Dynamisch verhuur-team met jarenlange ervaring
 • Gedegen juridisch advies en professionele (tijdelijke) huurovereenkomst
 • Biedt mogelijkheid tot het volledig ontzorgen door middel van beheer

Beheer

Wij nemen alle zaken voor u uit handen

Huur & Beheer van Ommen ontzorgt u met het administratief, commercieel, financieel en technisch beheer.

 

 • Administratief beheer: Professioneel administratief beheersysteem
 • Technisch beheer: Eigen technisch dienst 7 dagen per week paraat
 • Commercieel beheer: Optimaal rendement door adequaat beheer
 • Financieel beheer: Compleet financieel management
 • Energie en verbouw advies beheer: Maatwerkadvies duurzaamheid

Financieel beheer

Onze financiële beheerders kunnen in opdracht van u het complete financiële management

van uw vastgoed voor onze rekening nemen:

 • Opzetten  van een degelijke financiële administratie
 • Monitoren van (tijdige) huurbetalingen
 • Doen van betalingen die verbonden zijn aan het vastgoedbeheer
 • Helpen minimaliseren van wanbetaling

Energie en bouw adviesbeheer

Advies over verduurzamen van uw panden:

 • Adviseren over Energielabel door gecertificeerd EPA-adviseur
 • U wilt uw beleggingspand optimaal laten renderen.
 • Een beter energieprestatie waarde draagt daar mogelijk aan bij.
 • De Energie-Index (EI) geeft de energieprestatie van een woning weer.
 • Voor verhuurders is de Energie-Index zeer belangrijk, omdat deze voor een aanzienlijk deel de huurprijs volgens het woning waarderingssysteem (WWS) bepaalt.
 • Een betere Energie-Index (hoe lager, hoe beter) zorgt voor een hogere huuropbrengst.
 • Daarnaast bieden veel banken verlaging van de hypotheekrente bij een lage(re) EI.
 • We houden scherp in de gaten wat de vraag vanuit de markt is; wat zijn de woonwensen van potentiële huurders?

Commercieel beheer

Uw vastgoedbeleggingen moeten optimaal renderen. Doordacht commercieel beheer is daarvoor de basis.

 • Selecteren van solide huurders op basis van een bewezen huurders-check
 • Realiseren van maximale huurbezetting
 • Vaststellen van huurprijzen die huurcommissie-proof zijn (in samenspraak met u)
 • Organiseren en uitvoeren bezichtigingen
 • Uitvoeren incheck- en opleveringsinspecties
 • Meedenken over investeringen (en financiële valkuilen)

Technisch beheer

Maximaal beheer van uw vastgoed draagt bij aan het (waarde)behoud van uw eigendommen.

 • Organiseren van effectief onderhoud
 • Uitvoeren van periodieke controlewerkzaamheden
 • Snel reageren op technische storingen en spoedeisende onderhoudsklachten
 • Beoordelen van offertes en afsluiten van onderhoudscontracten
 • Controleren of onderhouds- en herstelwerkzaamheden juist worden uitgevoerd
 • Zoveel mogelijk beperken van onvoorziene uitgaven
 • Pro-actief beheren van uw objecten, ervoor zorgen dat ze up-to-date blijven

Administratief beheer

Bij goed administratief beheer van vastgoed komt meer kijken dan alleen het vastleggen van gegevens. Het vraagt ook om een pro-actieve houding.

 • Onderhouden van goede contacten met huurders (kan financiële tegenvallers voorkomen)
 • Huurfacturen opmaken en innen van de maandelijkse huur
 • Vaststellen van maandelijkse energievoorschotten op basis van daadwerkelijk gebruik
 • Huurverhogingen doorvoeren
 • Borg incasseren of uitbetalen.
 • Klachten huurders verwerken
 • Adviseren over alle wettelijke aspecten van verhuur en huurwetgeving

HUUR & BEHEER VAN OMMEN

Telefoon: 038 – 33 88 341